zinhg96

  • 1 Follower
  • Member since July 2017
Name Game Role Type Participants Created On Progress
NC2019 ss2 - VCK Khu vực - Khu vực 1 FIFA Online 3 Admin DE 16 09-09-19
NC2019 ss2 - Hà Nội - Vikings Thành Thái FIFA Online 3 Admin SE 22 09-06-19
NC2019 ss2 - Hà Nội - Game Home FIFA Online 3 Admin SE 17 09-06-19
NC2019 ss2 - Tuyên Quang - Gaming House 2 FIFA Online 3 Admin SE 8 08-30-19
NC2019 ss2 - Hà Nội - Vikings Esports Arena FIFA Online 3 Admin SE 24 08-22-19
NC2019 ss2 - Hà Nội - Gaming X FIFA Online 3 Admin SE 26 08-22-19
OPEN CUP Hà Nội 3vs3 - Ngày 04/8 FIFA Online 3 Organizer DE 13 08-04-19
OPEN CUP Tuyên Quang - 3vs3 - 04/8 FIFA Online 3 Organizer DE 8 08-04-19
Giải đấu OPEN CUP Haf Nội 28/7 FIFA Online 3 Organizer DE 23 07-28-19
Giải đấu OPEN CUP 2vs2 - Hà Nội 21/7 FIFA Online 3 Organizer DE 8 07-21-19
Giải đấu FIFA Online 4 - Liên Hiệp , Lần 4 FIFA Online 3 Organizer Groups → SE 20 07-19-19
OPEN CUP 14/7 - 2vs2 random ( Tuyên Quang ) FIFA Online 3 Organizer DE 7 07-15-19
OPEN CUP - Tuyên Quang 14/7 FIFA Online 3 Organizer Groups → DE 4 07-13-19
HA NOI COMMUNITY CUP - SS1 Organizer Groups → RR 8 07-07-19
Giải đấu OPEN CUP - Tuyên Quang 07/07/2019 Organizer DE 12 07-07-19
Giải Đấu OPEN CUP - Hà Nội 07/07/2019 Organizer DE 20 07-07-19
Tuyen Quang OPEN CUP - Season 1 Organizer Groups → SE 8 06-29-19
OPEN CUP - Gaming X A6A Thành Công 23/6 Organizer DE 33 06-23-19
OPEN CUP - Hà Nội 16/6 Organizer DE 49 06-16-19
OPEN CUP - Tuyên Quang 16/6 Organizer DE 26 06-16-19